» Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I.Dane przedsiębiorcy
Sklep Zeberka jest własnością firmy:
    P.P.H.U. Tadeusz Żebrowski
    15-697 Białystok
    ul. Zawady 120
    NiP: 542-153-56-46
 
II. Zamówienia

1. Sklep Zeberka prowadzi sprzedaż internetową towarów widocznych w Sklepie. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową Sklepu.
2
.
Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowyPotwierdzeniem zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy jest przesłanie Klientowi odrębnej wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji (jest to drugi mail który wysyła Sklep). Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po opłaceniu zamówienia, wyjątek stanowią zamówienia za pobraniem. Otrzymanie maili ze strony Sklepu jest możliwe tylko w przypadku, gdy są one prawidłowo podane.
Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków towarów.
3. Jeżeli po dokonaniu zamówienia towaru, okaże się, że towar jest niedostępny, klient ma prawo do anulowania całości lub części zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi informacji.Do zawarcia 4. Umowa przez Klienta dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia (kliknięcie przycisku ‘Zamawiam i płacę').

III. Cena, opis towaru
1. Klienta obowiązuje cena na karcie produktu widoczna w momencie składania zamówienia.
2. Każda cena widoczna na karcie produktu jest ceną brutto w PLN, nie obejmuje ona kosztów wysyłki.
3.Kolory włóczek widoczne na karcie produktu mogą się różnić w zależności od monitora. Opisy wlóczek są opisem subiektywnym.

IV. Dostawa
1. Koszt wysyłki pokrywa Klient.
2. W przypadku zamówienia płatnego przelewem powyżej 150 złotych koszty wysyłki pokrywa Sklep (nie dotyczy to opcji za pobraniem). Towar wysyłany jest paczką ekonomiczną.

3. Zamówienia zawierające niekompletne dane mogą nie być rozpatrywane przez Sklep.
4. Do momentu wysłania przesyłki Klient może dokonać w niej zmian.
5.Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru. Zamówienie towaru dostępnego realizowane jest maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, jeśli wpłynięcie wpłaty na konto nastąpi do godziny 10.00. Wpłynięcie pieniędzy po godzinie 10, może spowodować opóźnienia o 1 dzień. 
6. W przypadku opóźnień wysyłki Klienci będą poinformowani w aktualnościach Sklepu lub indywidualnie.
7. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
W przypadku gdy Klient wybrał odbiór w placówce pocztowej a jej nie wskazał, Sklep sam wskazuje taką placówkę pocztową.
8. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszty ponownej wysyłki pokrywa Klient.
9. W przypadku pomyłki ze strony Sklepu dotyczącej wysyłki towaru, koszty wysyłki pokrywane są przez Sklep.

V. Płatności
1. Zamówienie uznaje się za opłacone w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu
   
sklep Zeberka
   15-697 Białystok
   ul. Zawady 120
   mBank (MultiBank) 35 1140 2017 0000 4702 1292 1242

konto walutowe (do płatności w euro):
PL
48 1140 2017 0000 4612 0120 8370
SWIFT: BREX PL PW MUL

2. Zamówienie należy opłacić w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, po tym czasie zamówienie może zostać  anulowane.
3. Za zakupiony towar wystawiany jest paragon. Istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę.
4. Koszty dostawy i opcje płatności umieszczone są w zakładce "Koszty dostawy i płatności".


VI. Odstąpienie od umowy, reklamacje
1. Zwrot towaru jest możliwy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.Zwrócić można jedynie towar nieużywany, na który Klient posiada dowód zakupu w Sklepie Zeberka. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. W przypadku zwrotu prosimy o poinformowanie o tym Sklepu drogą mailową oraz podanie numeru konta na jakie ma być dokonany przelew.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [info@sklep-zeberka.pl]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [15-697 Białystok, ul. Zawady 120].
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login : [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]2. Sklep pomniejsza  świadczenie zwracane konsumentowi o wartość kosztów transportu zamówionego do konsumenta.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe. Koszt przesyłki do klienta (uwzględniony na dokumencie zakupu - paragonie lub fakturze VAT) i koszt odesłania towaru przez klienta nie podlegają zwrotowi.
Nie można zwrócić towaru sprowadzonego na indywidualne życzenie klienta.

3. Reklamacje towaru rozpatrywane będą indywidualnie w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 


VII. Ochrona danych osobowych
1.
Dane osobowe Klientów wykorzystywane są przez sklep jedynie w celu realizacji zamówienia, nie są udostępniane ani odsprzedawane innym podmiotom. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002r. Nr 102 poz. 926, z późniejszymi zmianami).

 

 

 


Przejdź do strony głównej