Strona główna1 » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

I.Dane przedsiębiorcy
 1. Sklep Zeberka jest własnością firmy:
    P.P.H.U. Tadeusz Żebrowski
    15-818 Białystok
    ul. Jesionowa 3j
    NiP: 542-153-56-46
 2. Kontakt; info@sklep-zeberka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48606276777

 
II Rejestracja konta

1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Założenie konta nie jest niezbędne do złożenia zamówienia w Sklepie.
4. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.
5. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu e-mail oraz hasła.
6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.


III. Składanie zamówień
1. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.
7. Wykaz towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Potwierdzeniem zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy jest przesłanie Klientowi odrębnej wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji (jest to drugi mail który wysyła Sklep). Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po opłaceniu zamówienia, wyjątek stanowią zamówienia za pobraniem. Otrzymanie maili ze strony Sklepu jest możliwe tylko w przypadku, gdy są one prawidłowo podane.
8. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków towarów.
9. Jeżeli po dokonaniu zamówienia towaru, okaże się, że towar jest niedostępny, klient ma prawo do anulowania całości lub części zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi informacji.Do zawarcia
10. Umowa przez Klienta dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia (kliknięcie przycisku ‘Zamawiam i płacę').


IV. Cena, opis towaru
1. Klienta obowiązuje cena na karcie produktu widoczna w momencie składania zamówienia.
2. Każda cena widoczna na karcie produktu jest ceną brutto w PLN, nie obejmuje ona kosztów wysyłki.
3.Kolory włóczek widoczne na karcie produktu mogą się różnić w zależności od monitora. Opisy włóczek są opisem subiektywnym.


V. Koszty i termin wysyłki
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia może uniemożliwić lub utrudniać realizację zamówienia i dokonania wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Termin realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru. Zamówienie towaru dostępnego realizowane jest maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, jeśli wpłynięcie wpłaty na konto nastąpi do godziny 10.00. Wpłynięcie pieniędzy po godzinie 10, może spowodować opóźnienia o 1 dzień. Najczęściej jednak  jest to następny dzień roboczy po wpłynięciu środków na rachunku bankowym sklepu.
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
4. Przy określonej wartości (180 zł) dodanych do koszyka towarów opłaconych przelewem, sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od  sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Jest to wysyłka paczką ekonomiczną. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu
.
5. W przypadku opóźnień wysyłki Klienci będą poinformowani w aktualnościach Sklepu lub indywidualnie.
6. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku gdy Klient wybrał odbiór w placówce pocztowej a jej nie wskazał lub wskazał błędnie, Sklep sam wskazuje taką placówkę pocztową.

7. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszty ponownej wysyłki pokrywa Klient.
8. W przypadku pomyłki ze strony Sklepu dotyczącej wysyłki towaru, koszty wysyłki pokrywane są przez Sklep.


VI. Płatności
1. Zamówienie uznaje się za opłacone w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu
   
sklep Zeberka
   15-697 Białystok
   ul. Zawady 120
   mBank (MultiBank) 35 1140 2017 0000 4702 1292 1242

konto walutowe (do płatności w euro):
PL
48 1140 2017 0000 4612 0120 8370
SWIFT: BREX PL PW MUL

2. Zamówienie należy opłacić w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
3. Za zakupiony towar wystawiany jest paragon. Istnieje możliwość wystawienia faktury na firmę.
4. Koszty dostawy i opcje płatności umieszczone są w zakładce "Koszty dostawy i płatności".

VII. Odstąpienie od umowy, reklamacje
1.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres info@sklep-zeberka.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres 15-697 Białystok, ul. Zawady 120 oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
3.
Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niewartą. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
5. Sklep pomniejsza  świadczenie zwracane konsumentowi o wartość kosztów transportu zamówionego do konsumenta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe.
6. Nie można zwrócić towaru sprowadzonego na indywidualne życzenie klienta.
7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres info@sklep-zeberka.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
8.
Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.Klient odsyła towar na swój koszt.
9.
W przypadku uznania reklamacji sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy dowodu sprzedaży.
10. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania

11. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
12. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.


VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

Zgłoszenie reklamacyjne


sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane firmy .....
........................................................
........................................................
........................................................
email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.............................................................................................. numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................ Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................


............................................................
(czytelny podpis Klienta)

 
Przejdź do strony głównej