Strona główna1 » Informacja dot. odbioru przesyłek

Informacja dot. odbioru przesyłek

Szanowni Państwo,
jeśli przy odbiorze przesyłka jest uszkodzona lub napisane dane adresata nie zgadzają się z nalepką to przesyłki nie powinno się przyjmować, a otwarcia dokonać komisyjnie w obecności pracownika placówki i żądać sporządzenia protokołu rozbieżności.
Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sprawdzić zawartość przesyłki oraz sporządzić  protokół uszkodzenia/ubytku zawartości przesyłki.
Przejdź do strony głównej